حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32352861 - 031

الکتروپمپ های شناور سایر SAER

مشخصات محصول :
نقد و بررسی اجمالی

 

1 الکتروپمپ شناور سایر  SAER  S-350 2Poli

الکتروپمپ های شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری 14 اینچی SAER

    کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

 • تاسیسات شهری و صنعتی
 • ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب
 • تاسیسات شست و شو
 • سیستم های آبیاری
 • همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 406 میلیمتر) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

 

 • مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ AISI 316 , برنز marine G-CuSn10

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب :  725 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی : 196 متر                                                                                   
 • قدرت :  کیلووات 300÷110

 

 

2– الکتروپمپ شناورسایر  SAER S-253

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری 10 اینچی SAER S-253

SAER S-253 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 264 میلیمتر), تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , استنلس استیل AISI 316 , برنز marine bronze G-CuSn10

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب : 400 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی:388 متر
 •  قدرت : (کیلووات) 170÷22

 

 

3- الکتروپمپ شناور سایر SAER S-252

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری 10 اینچی SAER S-252

SAER S-252 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 264 میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , استنلس استیل  AISI 316 , برنز marine bronze G-CuSn10

مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب :   400 متر مکعب بر ساعت
 •  حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی :388 متر
 • قدرت :(کیلووات) 170÷22

 

 4الکتروپمپ شناورسایر SAER  S-181

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری 8 اینچی SAER S-181

SAER S-181 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

  کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 210 میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد کربنی G20Mn5 , استنلس استیل AISI 316

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب : 228 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی:338 متر
 • قدرت : (کیلووات) 92÷5.5

 

5الکتروپمپ شناور  سایر SAER NR-250

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان شعاعی 10 اینچی SAER NR-250

SAER NR-250 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 274 میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی

مواد مصرفی در ساخت : فولاد (استیل) FeG450

مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب : 210 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی : 955 متر
 • قدرت :(کیلووات) 185÷30

  

6-الکتروپمپ شناور سایر SAER S-151/S-152

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری 6 اینچی SAER S-151 S-152

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 158 میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد کربنی , G20Mn5 فولاد ضد زنگ 316AISI , برنز marine G-CuSn10

مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب :    90 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی: 390متر
 • قدرت :  (کیلووات) 3÷37

  

7- الکتروپمپ شناور سایر SAER S-302

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری 12 اینچی SAER S-302

 کاربردها
مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 310 میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :                       

 • چدن EN-GJL-250  
 • فولاد ضد زنگ 316 (AISI316)
 • برنز marine G-CuSn10

مشخصات فنی :                       

 • حداکثر توان انتقال آب :  575 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی (HEAD):384 متر
 •  قدرت :  کیلو وات 300÷37

 

8- الکتروپمپ شناور سایر SAER S-350 4Poli 

الکتروپمپ های شناور جریان نیمه-محوری 14 اینچی SAER

 کاربردها
مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در تاسیسات شهری و صنعتی, ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب, تاسیسات شست و شو , سیستم های آبیاری. همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر 406 میلی متر ) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت : چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ 316AISI , برنز marine G-CuSn10

مشخصات فنی:

 • بیشینه توان انتقال آب :  450 متر مکعب بر ساعت
 • بیشینه توان جهت پمپاژ عمودی (HEAD): 210 متر
 • قدرت :  کیلووات 45÷185

 

9-الکتروپمپ شناور سایر SAER  NS-95

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) 4 اینچی SAER NS-95

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر 104 میلیمتر ),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :                                      فولاد , FeG450فلز برنج , فولاد ضد زنگ AISI 304

مشخصات فنی :

 • حداکثر توان انتقال آب:  25 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی: 314 متر
 • قدرت :  (کیلووات) 0,37÷7,5

 

10- الکتروپمپ شناور سایر SAER  NR-151

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان شعاعی 6 اینچی SAER NR-151

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری.

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 156 میلیمتر) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :                      چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ AISI 304

مشخصات فنی :

 • حداکثر توان انتقال آب:48 متر مکعب بر ساعت (48 m3/h)
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی :  364 متر
 • قدرت : (کیلووات) 1,5÷22

 

11-الکتروپمپ شناور سایر SAER FS-98

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) 4 اینچی با پروانه ی شناور SAER FS-98

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 104 میلیمتر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.


مواد مصرفی در ساخت:

فولاد G20Mn5 1.6220 – فلز برنج – استنلس استیل AISI 304

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب:  12 متر مکعب بر ساعت (12m3/h)
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی: 390 متر 
 • قدرت :  (کیلووات) 0,37÷7,5

 

12-الکتروپمپ شناور سایر SAER NR-152

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) 6 اینچی سائر SAER NR-152

 کاربردها: مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 156 میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد کربنی G20Mn5 , فولاد ضد زنگ 304AISI


مشخصات فنی :

 • حداکثر توان انتقال آب : 64 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی: 540 متر
 •  قدرت : (کیلووات) 2,2÷37

 

 

13-الکتروپمپ شناور سایر SAER MBS

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) یک پارچه دریافت کننده ی نیروی محرکه از موتور سائر SAER MBS

کاربردها:

دارای کاربرد جهت تامین آب از تانکها , آبگیرها و چاه های باز ( چاه های بزرگ ) و یا از چاه های 6 اینچی برای مصارف مسکونی , شهری و یا کشاورزی و در کل دارای کاربرد جهت تحت فشار قرار دادن آب .

مواد مصرفی در ساخت :  استنلس استیل304 (AISI 304)

  مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب:                                        18متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی (HEAD):                    133 متر
 • قدرت :                                                              (کیلووات) 0,55÷4

 

14- الکتروپمپ شناور سایر SAER NR-201

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان شعاعی 8 اینچی SAER NR-201

SAER NR-201 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP 

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر 204 میلیمتر) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت : چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ316 (AISI316) 

 

مشخصات فنی:


• بیشینه توان انتقال آب :  120 متر مکعب بر ساعت
• بیشینه توان جهت پمپاژ عمودی
: 782متر
• قدرت :  (کیلووات) 4÷92

 

 

 

برچسب:
نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) پیش‌ از‌ حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروپمپ های شناور سایر SAER”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها0

 • جدیدترین
 • مفیدترین
 • دیدگاه خریداران

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.