حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32352861 - 031

پمپ مگنتیپمپ مگنتی

در حال نمایش 2 نتیجه

کالاهای موجود

پمپ های مگنتی

بعد از سالها پیشرفت تکنولوژي، پمپ هاي مگنتفشارهاي سازمانهاي دوستار هواي پاك در دنیا بالاخص ایالات متحده امریکا سبب شده است

پیشرفت پمپ هاي مگنتی با تحول بسیار زیادي همراه باشد.

اما مزیت پمپ هاي مگنتی تنها به کاهش آلودگی هوا محدود نمی شود.

پمپ هاي مگنتی از زمان پیدایش خود در دهه 1940 تغییرات زیادي کرده است.

اگرچه طراحی هاي اولیه تا حدودي ویژه و قابلیتهاي محدودي داشتند

اما مصرف کننده هاي صنعتی به خاطر قابلیت این پمپ ها در حل مسائل مربوط به پمپاژ

سیالات شیمیایی مرگبار و انتقال روغن داغ مجذوب تکنولوژي پمپ هاي مگنتی شدند.ی فعلی استانداردهاي صنایع مختلف

را پوشش می دهند و قابلیت کاربرد بسیار متنوعی پیدا کرده اند.

دربسیاري از واحدهاي فرآیندي استفاده از پمپ هاي آببندي شده

جاي خود را به پمپ هاي مگنتی داده است.

اطلاعات بیشتر ...