حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32352861 - 031

الکتروپمپ های خانگی سایر

مشخصات محصول :
نقد و بررسی اجمالی

 

1-الکتروپمپ محیطی KF

الکتروپمپ های محیطی سایر SAER KF

کاربردها:

* دارای کاربرد در تامین و انتقال معمولی آب

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و گل ها و مه پاش

* دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع

* دارای کاربرد در تقویت فشار حمام ها

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در پر و خالی کردن مخازن (فقط مورد استفاده جهت مایعات تمیز)

 

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی): 4.2 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 88 متر
 • توان:   1.5÷0.37 کیلووات

 

2-الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی CM-CMP

الکتروپمپ های سانتریفیوژی تک پروانه ی سائر SAER CM-CMP

کاربردها:

* دارای کاربرد در انتقال و تامین صنعتی آب

* دارای کاربرد در انتقال آب خانگی و شهری

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و کشاورزی

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

 

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  8 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:  59 متر
 • توان: 2.2÷0.37 کیلووات

3-الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی BP

الکتروپمپ های سانتریفیوژی تک پروانه ی سائر SAER BP

کاربردها:
* دارای کاربرد در سیستم های آبیاری غرقابی
surface-flooding و اسپریی (spray)

* دارای کاربرد در برداشت آب از دریاچه ها , رودخانه ها و تانکها (مخازن)

* دارای کاربردهای متنوع صنعتی که در آنها به ظرفیت بالا و هد پایین و یا متوسط نیاز می باشد.


مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  210 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 63 متر
 • توان: 22÷0.75 کیلووات

4-الکتروپمپ سانتریفیوژی FC

الکتروپمپ های سانتریفیوژی سایر SAER FC دارای دو پروانه ی مقابل هم

کاربردها:

* دارای کاربرد در تامین آب صنعتی
* دارای کاربرد در سیستم های خانگی
* دارای کاربرد در طرح های انتقال آب شهری و خانگی

* دارای کاربرد در انواع آبیاری های باغی و کشاورزی

* دارای کاربرد در تقویت فشار با استفاده از تانک فشار (اتوکلاو)           

* دارای کاربرد در دیگ های بخار , چیلرها و سیستم های تبرید


مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):  18 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 96 متر
 • توان: 0.55÷7.5 کیلووات

5-الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی CB

الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

کاربردها:

* دارای کاربرد در تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در سیستم های خانگی
* دارای کاربرد در تقویت فشار در شاه لوله های آب

* دارای کاربرد در انتقال سیالات غیر خورنده چه از لحاظ شیمیایی و چه از لحاظ مکانیکی

* دارای کاربرد در سیستم های توزیع آب مورد استفاده جهت آبیاری که از تانکهای (اتوکلاوهای) کوچک           

   و متوسط استفاده می کنند.


مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):  15 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 85 متر
 • توان: 0.6÷2.2 کیلووات

6-الکتروپمپ خودمکش جتی M94-97-99

الکتروپمپ های خودمکش جتی سایر SAER M94-97-99

کاربردها
* دارای کاربرد در صنایع تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):   10 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 92 متر 
 • توان:   0,37÷2,2 کیلووات

7-الکتروپمپ خودمکش سانتریفیوژی AP

الکتروپمپ های خودمکش سانتریفیوژی  سایر AP

کاربردها:

* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب از رودخانه ها و جویبارها

* دارای کاربرد در انتقال و توزیع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کارگاه های ساختمانی

* دارای کاربرد در دفع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کشاورزی

 

طراحی پروانه ی این پمپ به شکل باز امکان عبور آسان آبهای محتوی ذرات جامد ( آبهای محتوی شن یا گل و یا آب های مملو از ذرات جامد) را فراهم می سازد.

 

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی): 30 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 16.5 متر    
 • توان: 1.1÷0.75 کیلووات

  

8-پمپ موتوری سانتریفیوژی خودمکش AS

پمپ های موتوری سانتریفیوژی خودمکش سایر AS

کاربردها:

* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب از رودخانه ها و جویبارها

* دارای کاربرد در انتقال و توزیع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کشاورزی

* دارای کاربرد در  انتقال چسب , مواد چسبنده و شیره قند

* دارای کاربرد در انتقال مواد صابونی

* دارای کاربرد در انتقال گریس و غیره

توجه :
مایعات و سیالات جابجا شونده توسط این پمپ می بایست عاری از هرگونه ماده ی جامدی باشند.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی): 36 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 25.5 متر
 • توان: 2.7 کیلووات

9-الکتروپمپ دنده ای CFP – CF

الکتروپمپ دنده ای (گیربکس دار) CFP – CF

کاربردها:
دارای کاربرد در انتقال:

* وارنیش

* روغن های غلیظ

* مایعات دارای ویسکوزیته ی بالا

* چسب

* مواد صابونی

* گریس و غیره

توجه :
مایعات و سیالات جابجا شونده توسط این پمپ می بایست عاری از هرگونه ماده ی جامدی باشند.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  1.2 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:   140 متر
 • توان:  0.37÷0.75 کیلووات

 

10-الکتروپمپ خودمکش جتی M50,60,70,80,300,400

الکتروپمپ های خودمکش “جتی” سایر M50,60,70,80,300,400

کاربردها:
* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  10 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:  92 متر
 • توان: 2.2÷0.37 کیلووات

11-الکتروپمپ خودمکش جتی M92-102-202

الکتروپمپ های خودمکش “جتی” سایر SAER M92-102-202

کاربردها:
* دارای کاربرد در تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی): 10 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:   92 متر
 • توان: 0,37÷2,2 کیلووات

 

12-الکتروپمپ خودمکش جتی M90-100-153-203

الکتروپمپ های خودمکش جتی سایر SAER M90-100-153-203

کاربردها:
* دارای کاربرد در سیستم های آبرسانی معمولی
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی): 10 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی:      92 متر
 • توان:  0,37÷2,2 کیلووات

 

13-الکتروپمپ خودمکش جتی M150-200

الکتروپمپ های خودمکش “جتی” سایر SAER M150-200

کاربردها:
* دارای کاربرد در سیستم های آبرسانی معمولی
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):    10 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی:   92 متر
 • توان:    2.2÷0.37 کیلووات

 

 

برچسب:
نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) پیش‌ از‌ حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروپمپ های خانگی سایر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها0

 • جدیدترین
 • مفیدترین
 • دیدگاه خریداران

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.