حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32352861 - 031

مقالات

xگیربکس
نحوه انتخاب گیربکس نحوه انتخاب گیربکس جهت انتخاب گیربکس مناسب و بهره برداری بهینه از آن، لازم است اطلاعات کافی نسبت به عوامل موثر در کارکرد گیربکس را در نظر بگیریم. در هنگام انتخاب یک گیربکس، تعدادی از ضرایب وجود دارد که ...
مدیرسایت
پمپ شناور
نحوه کارکرد الکتروپمپ های شناور نحوه کارکرد الکتروپمپ های شناور الکتروپمپ های شناور از دسته پمپ های درون چاهی هستند که جهت افزایش فشار آب و انتقال آب از چاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. اساس کار الکتروپمپ های ...
مدیرسایت
فاقد دیدگاه

موتور پمپ آب

موتور پمپ آب
موتور پمپ آب موتور پمپ آب از انواع پمپ آب برای تامین آب مورد نیاز در کاربری های کشاورزی و جهت مکش آب از چاه های زمین های زراعتی می باشد . همچنین برای زمانی که نیاز به مکش آب ...
مدیرسایت
فاقد دیدگاه

ست کنترل

ست کنترل ست کنترل برای کنترل پمپ آب خانگی در مصارف مرتبط و به منظور کنترل زمان روشن و خاموش شدن آن بر اساس فشار جریان ورودی می باشد. به طور کلی پمپ آب از ابزار مکانیکی است که انتقال ...
مدیرسایت
فاقد دیدگاه

اجزا پمپ آب

اجزاپمپ آب1
اجزا پمپ آب اجزا پمپ آب پمپ آب در مصارف خانگی و صنعتی، دارای اجزا و قطعاتی می باشد که در بسیار از موارد شباهت هایی با هم دارند. به دلیل کاربری یکسان تمامی پمپ آب مخصوصا درمصارف خانگی، قطعات ...
مدیرسایت
 پمپ گریز از مرکز پدرولا
صرفه جویی در مصرف آب آب یک ماده حیاتی برای تمام موجودات زنده است.انسان ها به آب ، هم برای نوشیدن و هم برای انجام فعالیت های روزمره خود نیاز دارند.انسان ها برای بسیاری از موارد از جمله برق ، ...
مدیرسایت
ارتفاع مكش در پمپها ارتفاع مكش در پمپها ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده مي شود . ارتفاع مكش مناسب براي پمپهاي گريز از مركز بستگي به عوامل زيردارد : ...
مدیرسایت